Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 9
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Oppgåve 9

Fyll inn svar på spørsmåla i dei tomme felta. Gi svara i prosent.

I eit lotteri er det 200 lodd. Det er 10 hovudgevinstar og 20 trøstepremiar.

Kor stort sannsyn er det for å vinne ein hovudgevinst?


Kor stort sannsyn er det for å vinne ein trøstepremie?


Kor stort sannsyn er det for å vinne ein premie viss du kjøper eitt lodd?


Kor stort sannsyn er det for ikkje å vinne ein premie viss du kjøper eitt lodd?


Kor stort sannsyn er det for ikkje å vinne ein hovudgevinst viss du kjøper eitt lodd?

« Tilbake