Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 8
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Oppgåve 8

Fyll inn svar på spørsmåla i dei tomme felta.

I eit lotteri er det 100 lodd. Det er 5 hovudgevinstar og 15 trøstepremiar.

Kor stor er sjansen for å vinne ein hovudgevinst?


Kor stor er sjansen for å vinne ein trøstepremie?


Kor sannsynleg er det at du vinn ein premie viss du kjøper eitt lodd?


Kor sannsynleg er det at du ikkje vinn ein premie viss du kjøper eitt lodd?


Kor sannsynleg er det at du ikkje vinn ein hovudgevinst viss du kjøper eitt lodd?

« Tilbake