Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Iskø
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Iskø

Iskø

Per, Pål, Espen, Line og Kari står i kø for å kjøpe is ein varm sommardag.
I kor mange ulike rekkjefølgjer kan dei stille seg i kø?
Svar:

Per er leiaren i flokken og er alltid først i slike samanhenger. Espen alltid er sistemann.
I kor mange ulike rekkjefølgjer kan dei no stille seg i kø?
Svar:

Så opner ei ny kasse i kiosken, og rangordninga bryt sammen. Per og Pål går over til den nye kassa. Dei tre andre blir i den gamle.
I kor mange ulike rekkjefølgjer kan dei no stille seg i kø?
Svar:

« Tilbake