Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Sannsyn utan tilbakeleggjing, poker
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Sannsyn utan tilbakeleggjing, poker

Sannsyn utan tilbakeleggjing, poker

Den beste handa ein kan få i poker er: 10, knekt, dame, konge og ess i hjerter. Kor stor er sjansen for å få dette? Prøv om du kan finne ut kor mange nullar du må fylle inn i det opne feltet:
Svar: Ca 0, 32 %

« Tilbake