Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Sannsyn utan tilbakeleggjing
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Sannsyn utan tilbakeleggjing

Sannsyn utan tilbakeleggjing

Ein kortstokk har kort i 4 ulike fargar, hjarter, ruter, spar og kløver. De er 13 kort av kvar av desse fargane.

Kva er sannsynet for å trekkje to kløver dersom du trekkjer 2 kort frå bunken?
A Om lag 5,9 %
B Om lag 1/16
C Om lag 5,5 %
Rett svaralternativ er:

Ein av dei beste kombinasjonane du kan få i poker, er flush, som vil seie at du får 5 kort av samme farge. Hva er sannsynet for at du trekkjer tre kløver til, og altså får flush?
A Om lag 0,049 promille
B Om lag 0,49 promille
C Om lag 4,9 promille
Rett svaralternativ er:

Du legg korta tilbake i bunken og trekkjer to nye kort. Kva er sannsynet for at det du trekkjer to ess?
A Om lag 1,03 %
B Om lag 0,37 %
C Om lag 0,45 %
Rett svaralternativ er:

« Tilbake