Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sannsyn med tilbakeleggjing
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Sannsyn med tilbakeleggjing

Sannsyn med tilbakeleggjing

Sannsynl med tilbakeleggjing

I ein kortstokk er det 4 ulike farger: hjarter, ruter, spar og kløver. I kvar av desse fargane er det 13 kort (det vil seie 52 kort til saman).

Kva er sannsynet for at du trekkjer hjarter-konge dersom du trekkjer eit vilkårleg kort frå bunken?
A Om lag 2 %
B Om lag 1/20
C Om lag 5 %
Rett svaralternativ er:

Kva er sannsynet for at du trekkjer ein 2-ar?
A Om lag 4/100
B Om lag 8 %
C Om lag 1/52
Rett svaralternativ er:

Kva er sannsynet for å trekkje ein kløver?
A Om lag 8 %
B Om lag 40 %
C Om lag 25 %
Rett svaralternativ er:

Korta blir sorterte etter farge.
Kor stort er sannsynet for å trekkje dame dersom du trekkjer fra bunken med hjarter?
A Om lag 2 %
B Om lag 8 %
C Om lag 1/52
Rett svaralternativ er:

« Tilbake