Du er her: Hovudsida  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Sannsyn og kombinatorikk  >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sant eller usant
  I Tetra er sannsyn og kombinatorikk lagt til 9. årstrinn. Det vil kome innhald på desse sidene i løpet av våren 2007.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 

Sant eller usant

Skriv inn ”Sant” eller ”Usant”.

1 Når noko heilt sikkert vil finne stad, er sannsynet 100 %.
2 Det er 10 % sjanse for å få ein trear når ein trillar ein vanleg terning.
3 Det er like stor sjanse for å trekke kløver åtte som ruter sju ut av ein vanleg kortstokk med 52 kort.
4 Dersom ein spelar på flakslodd kvar dag resten av livet er sannsynet 99 % for å vinne førstepremien ein eller annan gong.
5 Sannsyn kan utrykkast både som prosent og desimaltal.
6 Går du inn i ein butikk for å kjøpe kaffi, og butikken har tre ulike typar, er sansynet 33,33 % prosent for at du kjøper den billigaste.
7 Ein aukar sjansane til å vinne i Lotto ved å spele fleire ulike kupongar.
8 Dersom ei hending aldri vil finne stad, er sannsynet lik 1 %.
9 Å ta ein risiko er definert som å satse på ei hending det er mindre enn 50 % sjanse for at kjem til å inntreffe.
10 I eit lotteri der det er premie på kvart fjerde lodd, er sjansen for å vinne 25 %.
11 I eit lotteri der det er premie på kvart niande lodd, er sjansen for å vinne 9 %.
12 Å fakultere er det same som å multiplisere.

« Tilbake