Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  3 (Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Gjennomsnitt, median, typetal og variasjonsbreidd
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidde. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Gjennomsnitt, median, typetal og variasjonsbreidd

Gjennomsnitt, median, typetal og variasjonsbreidd

18, 18, 21, 22, 36

Gjennomsnittet er
Medianen er
Typetalet er
Variasjonsbreidda er23, 51, 51, 65, 69, 71

Gjennomsnittet er
Medianen er
Typetalet er
Variasjonsbreidda er24, 56, 77, 77, 77, 115

Gjennomsnittet er
Medianen er
Typetalet er
Variasjonsbreidda er

« Tilbake