Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  3 (Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Arbeid med statistikk
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidde. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Arbeid med statistikk

Arbeid med statistikk

Skriv inn orda på rett stad i teksten
data diagram påliteleg frekvenstabell tolka statistikkJens vil lage over kva for ein fotballklubb som er mest populær i klassen. Først må han samle inn . Han spør alle i klassen kva favorittklubb dei har. Svara noterer han i ein og viser resultatet i eit . Etter å ha dataene finn Jens ut at målinga ikkje er . Berre halvparten av klassekameratane har svara, og fleire har skrive opp fotballag som ikkje finst.

« Tilbake