Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  3 (Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Median og typetal
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidde. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Median og typetal

Median og typetal

14 jenter åt tacoskjel i eit bursdagsselskap. Så mange skjel åt kvar av dei:

1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5


Typetalet i observasjonen er . Det er observasjonar av typetalet.I denne undersøkinga er variasjonsbreidda mellom 5 og 1. Variasjonsbreidda er .14 jenter åt til saman tacoskjel. Da åt dei i gjennomsnitt kvar.
Talet på observasjonar er og summen av observasjonane er . Gjennomsnittet er da .Medianen, eller midtverdien, er den midtarste observasjonen. Vi har 14 observasjonar så da må vi ta av dei to midtarste observasjonane for å finne medianen. Her finn vi medianen ved å addere og og dividere på 2. Medianen er .

« Tilbake