Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  3 (Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Omgrep i statistikken
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidde. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Omgrep i statistikken

Omgrep i statistikken

Gjennomsnitt kan også kallast . For å få gjennomsnittet reknar vi av alle verdiane og på talet på verdiar.


er den observasjonen det er flest av i undersøkinga.


Variasjonsbreidda er mellom den største og den minste observasjonen i undersøkinga.


er det talet som deler det innsamla talmaterialet i to like store delar, når tala er ordna etter storleik.

Dersom talet på verdiar er eit er medianen det midtarste talet.

Dersom talet på verdiar er eit er medianen gjennomsnittet av dei to verdiane i midten.

« Tilbake