Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  2 (Diagram)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sant eller usant?
  Her finn du ressursar og nivådelte oppgåver knytt til diagram. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Sant eller usant?

Skriv inn Sant eller Usant

Eit sektordiagram kan ikkje ha meir enn 5 verdiar
Tabellar viser frekvensen i ei undersøking
Diagram viser frekvensen i ei undersøking
Gjennomsnittet er basert på medianen
Ein kan gi aksane dei namna ein vil
Stolpediagram er alltid i ein farge
Typetal har som regel same verdien som median
Ein nyttar ikkje søylediagram for å vise tal

« Tilbake