Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  2 (Diagram)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Diagramtypar
  Her finn du ressursar og nivådelte oppgåver knytt til diagram. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Diagramtypar

Diagramtypar

Skriv inn namnet på dei tre diagramtypane
Linjediagram Stolpediagram Sektordiagram


bruker vi når dei moglege dataverdiane ikkje er fleire enn at det er nyttig å vite talet på kvar av dei.


bruker vi når vi vil beskrive ei utvikling over tid.


bruker vi når vi vil vise ei fordeling.

« Tilbake