Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  1 (Tabellar)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Mobiltelefonar
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til tabellar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
1 2 3

Mobiltelefonar

Mobiltelefonar

I ein skoleklasse på 28 elevar i Japan er fordelinga av mobiltelefonar slik

Mobiltelefon Tal Har blåtann
LG 8 4
Samsung 15 13
Nokia 3 1

I klassen er det x som ikkje har mobiltelefon. Av merkene er det y som har størst andel mobiltelefonar med blåtann. Det er til saman z mobiltelefonar utan blåtann. Elevane har i alt u mobiltelefonar med blåtann kor merket stammer frå Asia.

x =
y =
z =
u =

« Tilbake