Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  1 (Tabellar)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Bustad
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til tabellar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
1 2 3

Bustad

http://ssb.no/emner/00/norge/bolig.pdf finn du informasjon om korleis folk budde i 2001. Dette er ein veldig vanleg måte å presentere data på etter at ein har gjort ei undersøking. Du må både sjå på teksten og diagramma for å finne løysinga på oppgåvene.
Når du løyser oppgåvene, kan du ta høgde for at det bur 4,6 millionar menneske i Noreg.

I Noreg var det einebustader i 2001.

% bodde ikke i rekkehus eller enebolig i 2001.

Boarealet i Noreg er m² større enn arealet i Spania.

av 10 norske heimar hadde PC i 2004.

I 2001 fanst det private båtar i Noreg.

Medianen for boligareal er

Gjennomsnittet for boligareal er .

Variasjonsbreidda for boligareal er .


« Tilbake