Du er her: Hovedsiden  >  Statistikk  >  Statistikk  >  Grønne oppgaver  >  Utfyllingsoppgaver  >  Sant eller usant om statistikk
  Her finner du ressurser på tvers av hele hovedområdet statistikk. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på sida.  
  Ressurser
 
Grønne oppgaver
 
1 2 3

Sant eller usant om statistikk

Skriv inn ”Sant” eller ”Usant”.

1 Søylediagram egner seg godt til å vise statistikk som ikke bare er tallbasert, for eksempel hvor mange i en klasse som driver med ulike idretter.
2 Et stolpediagram passer godt til å presentere formkurven til en idrettsutøver, eller liknende endringer over tid.
3 Ulikt søylediagrammet er den vanrette aksen i et stolpediagram ofte markert med tall.
4 Et sektrodiagram er også kjent som kakediagram.
5 Et linjediagram passer godt til å presentere formkurven til ein idrettsutøver, og andre endringer over tid.
6 Når vi skal rekne gjennomsnitt, kan vi se bort fra eventuelle nullar. Null har ingen verdi, og er derfor bare i veien.
7 Når du har rangert tallene i ei tallrekke fra minst til størst, er tallet i midten gjennomsnittet.
8 Når vi skal rekne ut medianen, trenger vi ikke ta hensyn til eventuelle nuller i tallrekka.
9 Gjennomsnittet og medianen er alltid det samme tallet.
10 Typetallet er det tallet det er flest av i ei tallrekke.
11 Typetallet er medianen pluss gjennomsnittet delt på to.
12 Variasjonsbredden er differansen mellom den høyeste og den laveste verdien i ei talrekke.
13 Variasjonsbredden forteller oss om hvor spredte observasjonane er.

« Tilbake