Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  5 (Å finne førverdien)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Riktig eller galt?
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Riktig eller galt?

Skriv inn r for riktig og g for galt.

Om du får 30 % i rabatt, betalar du 70 % av den opprinnelege prisen.
Om du betalar 80 % av den opprinnelege prisen, har du fått 20 % i rabatt.
Eit plagg som du betalar 500 kr for, med 30 % rabatt, kosta 714,50 kr før.
Eit plagg som du betalar 400 kr for, med 30 % rabatt, kosta 550,50 kr før.
Ei jakke som du betalar 400 kr for, med 40 % rabatt, kosta 600 kr før

« Tilbake