Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  5 (Å finne førverdien)   >  Grønne oppgåver  >  Utfylling  >  Kva kosta det før?
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Kva kosta det før?

Prisen på ei jakke har blitt sett ned med 30 %. No kostar ho 700 kr, kva kosta ho før?
Svar: kr.

Prisen på ei bukse har blitt sett ned med 40 %. No kostar ho 480 kr. Kva kosta ho før?
Svar: kr

Ei anna bukse har blitt sett ned med 50 %. No kostar ho 199,50 kr. Kva kosta ho før?
Svar: kr

Ein genser koster no 209,50 kr etter å ha blitt sett ned 30 %. Kva kosta han før?
Svar: kr.

Ein annan genser må du betale 349,50 kr for, som er 70 % av den opprinnelege prisen. Kva er den opprinnelege prisen?
Svar: kr.

« Tilbake