Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  5 (Å finne førverdien)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Prisar, lønninger og blinkar
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Prisar, lønninger og blinkar

Prisar, lønninger og blinkar

1.
Prisen på boliger har auka med 10 % kvart år dei siste 7 åra. No er gjennomsnittsprisen 1200000 kroner.

I fjor var gjennomsnittsprisen kroner.
For 5 år sidan var gjennomsnittsprisen kroner.


2.
Ein lærar får utbetalt 16 650 kr etter skatt i 12 mnd. Ho skattar 36 % av det ho tener. Kor mykje tener ho i året før skatt?

Svar:


3.
Ein skiskyttarblink har 5 blinkar. Ein skiskyttar har rekna ut at han hadde ein treffprosent på 82 % gjennom ein sesong. Han har i gjennomsnitt bomma på eitt skot per skyting og har stått på standplass 54 gonger i løpet av sesongen.

Skiskyttaren har truffe blink gonger.

« Tilbake