Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  5 (Å finne førverdien)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Å finne førverdien
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Å finne førverdien

Å finne førverdien

Endringsfaktor ∙ gammal verdi = ny verdi

Prisen på ei lommelykt går opp 50 %. Ny pris er 397,50 kroner. Kva var prisen før han blei sett opp?
Svar: kroner

Prisen på eit kamera blir sett ned med 20 %. Ny pris er 804 kroner. Kva var prisen før han blei sett opp?
Svar: kroner

Prisen på ein sykkel blir sett ned med 26 %. Ny pris er 2701 kroner. Kva var prisen før han blei sett ned?
Svar: kroner

Prisen på eti dataspel blir sett ned med 32 %. Ny pris er 255 kroner. Kva var prisen før han blei sett ned?
Svar: kroner

Prisen på eit TV-apparat blei sett ned med 500 kroner, så blei prisen sett ned med ytterlegare 35 %. No kosta apparatet 2210 kroner. Kva var førprisen?
Svar: kroner

« Tilbake