Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  6 (Å finne fleire prosentvise endringar)   >  Grønne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 3

Dersom talet på kvite trekantar på bildet blei auka med 50 %, kor mange prosent av trekanten vil da vere kvit?A 50 %
B 68,75 %
C 56,25 %
D 62,5 %

Svar:

« Tilbake