Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  6 (Å finne fleire prosentvise endringar)   >  Grønne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 2

Dersom det lilla på denne figuren auker med 200 %, kor stor del av sirkelen vil da være lilla?B 50 %
A 100 %
C 25 %
D 33 %

Svar :

« Tilbake