Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  6 (Å finne fleire prosentvise endringar)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 1

Dersom det blå området på figuren auker med 100 %, kor stor del av rektangelet blir da blått?
A 50 %
B 25 %
C 75 %
D 100 %

Svar:

« Tilbake