Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  6 (Å finne fleire prosentvise endringar)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Å finne fleire prosentvise endringar
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Å finne fleire prosentvise endringar

Å finne fleire prosentvise endringar

Ein aksje går først opp 20 %, så går verdien ned 10 %.
Kva utgjer endringane i prosent?
Svar: %
Kor mange kroner har aksjen stige med i perioden dersom verdien i utgangspunktet var 200 kroner?
Svar: kroner


Ein aksje går ned 30 % i verdi. Månaden etter går aksjen ned 20 % til. Kor mange prosent har verdien sunke i perioden?
Svar: %


Ein månad stig prisen på olje med 2,2 %, neste månad går prisen ned 3,1 % og månaden etter der går prisen ned 7,7 %. Kor mange prosent har prisen sunke på tre månader? Skriv svaret med éin desimal.
Svar: %

« Tilbake