Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 9
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 9

Rekn ut:

20 % av 800 kr er kr.

30 % av 1000 kr er kr.

1 % av 500 kr er kr.

10 % av 150 kr er kr.

60 % av 300 kr er kr.

90 % av 1000 kr er kr.

40 % av 400 kr er kr.

70 % av 2000 kr er kr.

25 % av 1000 kr er kr.

35 % av 500 kr er kr.

« Tilbake