Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 8
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 8

Fyll inn riktig tal i rutene.

I ei klasse er det 12 jenter og 8 gutar. Kor mange prosent av elevane er gutar?


Kor mange prosent av elevane er jenter?


6 av dei 12 jentene har blå auge. Kor mange prosent av jentene har blå auge?


6 av dei 8 gutane har blå auge. Kor mange prosent av gutane har blå auge?


Kor mange prosent av elevane i klassen har blå auge?

« Tilbake