Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 7
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 7

Med kor mange prosent blir prisen på ei vare endra?

Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen minkar frå 100 kr til 70 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen aukar frå 20 kr til 30 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen aukar frå 100 kr til 200 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen aukar frå 800 kr til 1000 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen minkar frå 2500 kr til 2000 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen minkar frå 1500 kr til 1200 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen minkar frå 1000 kr til 700 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen aukar frå 800 kr til 1000 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen aukar frå 1500 kr til 2250 kr?


Med kor mange prosent endrar prisen på ei vare seg viss prisen minkar frå 900 kr til 990 kr?

« Tilbake