Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 6
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 6

Kor mange prosent?

Kor mange prosent er 4 m av 16 m?


Kor mange prosent er 8 kg av 10 kg?


Kor mange prosent er 3 liter av 12 liter?


Kor mange prosent er 5 cm av 10 cm?


Kor mange prosent er 40 kr av 200 kr?


Kor mange prosent er 3 mm av 30 mm?


Kor mange prosent er 12 km av 20 km?


Kor mange prosent er 2 g av 8 g?


Kor mange prosent er 14 kg av 20 kg?


Kor mange prosent er 7 kr av 35 kr?

« Tilbake