Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 5
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 5

Skriv som prosent:

2 av 4 er %.

3 av 4 er %.

2 av 8 er %.

2 av 5 er %.

3 av 5 er %.

2 av 10 er %.

7 av 10 er %.

6 av 8 er %.

1 av 8 er %.

1 av 5 er %.

« Tilbake