Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 4
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 4

Rekn ut:

10 % av 300 kr er kr.

15 % av 600 kr er kr.

60 % av 400 kr er kr.

15 % av 300 kr er kr.

1 % av 200 kr er kr.

25 % av 1800 kr er kr.

50 % av 1100 kr er kr.

30 % av 200 kr er kr.

90 % av 400 kr er kr.

45 % av 500 kr er kr.

« Tilbake