Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Oppgåve 1

Oppgåve 1

Ein vassmanet består av 99 % vann. Dersom ein manet veg 1 kg vil det vere gram vatn i maneten.

Éin liter bensin koster 10 kroner. Da koster ein halv liter bensin kroner. Ein halv liter er % av ein liter.

På ein byggjeplass var det 100 arbeidarar. Ein dag var 8 borte på grunn av sjukdom. Det vil seie at
% var sjuke og % var friske.

« Tilbake