Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sjakk
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Sjakk

Sjakk

Eit sjakkbrett har 8 x 8 felter. Av desse er det kvite felt på brettet. Det vil seie at prosent av felta er sorte. Når spelet startar er det kvite brikker som dekkejr prosent av felta. Av alle dei svarte felta på brettet er prosent dekt av brikker.

Litt ut i eit spel er alle bøndene (den brikken det er åtte kvite og åtte svarte av) slått ut. Da er prosent av brikkene att på brettet.


« Tilbake