Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Moms
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Moms

Mva. er i dag på 25 % av originalsummen.

300 kr før mva. gir kr med mva.

22000 kr før mva. gir kr med mva.

50 kr før mva. gir kr med mva.

2 kr før mva. gir kr med mva.

500 kr med mva. gir kr før mva.


« Tilbake