Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Rekn ut
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Rekn ut

Rekn ut

10 % av 10 er
110 % av 10 er
40 % av 40 er
50 % av 500 er
% av 180 = 135

« Tilbake