Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Tekstoppgåve
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Tekstoppgåve

Tekstoppgåve

Ved å kjøpe ein CD på Internett får du 10 % rabatt i høve til i butikken. Frakt og ekspedisjonsgebyr er sett til 50 kroner uavhengig av kor mykje du kjøper. Kor mykje må du handle for på nettet før det blir billigare enn i butikken?

Svar: kroner


I ein klasse er det 28 personir. Av desse er det 25 % gutar og 75 % jenter. Kor mange gutar og jenter er det i klassen?

Det er jenter i klassen.
Det er gutter i klassen.


Gunnar har kjøpt seg nytt stereoanlegg. ¼ av pengane har han fått i gåve. Dessutan har han spart 30 % av prisen. Resten skal han få låne av foreldra. Kor mykje må Gunnar låne dersom stereoen kostar 6000 kroner?

Svar: kroner

« Tilbake