Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  2 (Hovudrekning)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Hovudrekning 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent og hovudrekning. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Hovudrekning 3

Hovudrekning 3

Rekn i hovudet. Fyll ut dei opne felta.

1 % av 1320 er
10 % av 1320 er
15 % av 1320 er
20 % av 1320 er
50 % av 1320 er
90 % av 1320 er
99 % av 1320 er

« Tilbake