Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  1 (Prosentform, brøkform og desimalform )   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Gunnar sin bil
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosentform, brøkform og desimalform. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Gunnar sin bil

Gunnar sin bil

Gunnar har kjøpt ein ny bil til 249 000 kroner. Etter fire år har bilen sunke i verdi med 40 %.


Kva utrekning gir rett svar på verditapet?
A 0,04 ∙ 249 000
B 0,4 ∙ 249 000
C 4 ∙ 249 000
Rett svar er alternativ

Verditapet er


Kva utrekning gir rett svar på salsverdien?

A 0,6 ∙ 249 000
B 0,06 ∙ 249 000
C 6 ∙ 249 000
Rett svar er alternativ

Salsverdien er

« Tilbake