Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  1 (Prosentform, brøkform og desimalform )   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Siris aksjer
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosentform, brøkform og desimalform. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Siris aksjer

Siris aksjer

Siri hadde aksjar for 7000 kroner. Korleis er verdien blitt endra dersom den nye verdien kan reknast ut slik:

1,14 ∙ 7000 auka %
1,34 ∙ 7000 auka %
0,82 ∙ 7000 minka %
0,98 ∙ 7000 minka %
0,78 ∙ 7000 minka %

Kor mykje har ho tent eller tapt?

1,14 ∙ 7000 tent kroner
1,34 ∙ 7000 tent kroner
0,82 ∙ 7000 tapt kroner
0,98 ∙ 7000 tapt kroner
0,78 ∙ 7000 tapt kroner

« Tilbake