Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  1 (Prosentform, brøkform og desimalform )   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Brøk med nemnar 100
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosentform, brøkform og desimalform. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Brøk med nemnar 100

Brøk med nemnar 100
Skriv på prosentform. Fyll ut dei tomme felta.

a) %
b) %
c) %
d) %

« Tilbake