Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Raude oppgaver  >  Utfylling  >  Prosent og prosentpoeng
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Prosent og prosentpoeng

Prosent og prosentpoeng

Talet på mobilbrukarar i klassen auka frå 73 % i 8. klasse til 92 % i 10. klasse.
Mobilbruken auka med prosentpoeng og med prosent.


Sukkerinnhaldet i ein frokostblanding gjekk opp frå 10 % til 15 %
Sukkerinnhaldet auka med prosentpoeng og med prosent.


Oppslutninga til eit politisk parti gjekk opp frå 2 % til 7 %
Oppslutninga auka med prosentpoeng og med prosent.


« Tilbake