Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Raude oppgaver  >  Utfylling  >  Finne prosentvis endring direkte
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Finne prosentvis endring direkte

Finne prosentvis endring direkte

Verdien på ein aksje stig frå 150 til 200 kroner. Kva er den prosentvise endringa? Svar med éin desimal.
Svar: %

Prisen på ei vare stig frå 326 kroner til 421 kroner. Kva er den prosentvise endringa?
Svar: %

Prisen på ei vare blir sett ned frå 428 kroner til 236 kroner. Kva er den prosentvise endringa?
Svar: %

Eiin årskontingent blir sett ned frå 1029 kroner til 832 kroner. Kva er den prosentvise endringa?
Svar: %

« Tilbake