Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Raude oppgaver  >  Utfylling  >  Samanlikning
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Samanlikning

Samanlikning

Hilde er 147 cm høg. Oluf er 186.

Kor mange prosent høgare er Oluf enn Hilde?
Svar: %

Kor mange prosent lågare er Hilde enn Oluf?
Svar: %

« Tilbake