Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Fotballturnering
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Fotballturnering

Fotballturnering

I ein forballturnering speler kvart av laga 8 kampar

Lag 1 har tapt 4 kampar og spelt 2 kampar uavgjort. Kor stor prosent av kampane vann dei?
Svar: %

Lag 2 har vunne 3 kampar og spelt 2 kampar uavgjort. Kor stor prosent av kampane tapte Lag 2?
Svar: %

Lag 3 har vunne 5 kampar og tapt 2 kampar. Kor stor prosent av kampane spelte dei uavgjort?
Svar: %


« Tilbake