Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Å finne prosenten i figurane A–J
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Å finne prosenten i figurane A–J

Å finne prosenten i figurane A–J

Kor stor prosent utgjer den fargelagde delen av figurane?

A %
B %
C %
D %
E %
F %
G %
H %
I %
J %

« Tilbake