Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Å finne prosenten i figurane A–F
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Å finne prosenten i figurane A–F

Å finne prosenten i figurane A–F


Kor mange prosent av figuren er fargelagt?

A %
B %
C %
D %
E %
F %

« Tilbake