Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  4 (Å finne prosenten)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  A. 1, 10 og 100 prosent
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne prosenten. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

A. 1, 10 og 100 prosent

A. 1, 10 og 100 prosent

Prosent betyr hundredelar
Fyll ut dei tomme felta

% av figuren er rosa
% av figuren er kvit

« Tilbake