Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  3 (Å finne delen)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Prosent – Å finne delen
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne delen. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Prosent – Å finne delen


Una kjøper aksjer for 7000. Etter eitt år sel ho aksjane med ei forteneste på 15 %. Av gevinsten betaler ho 30 % i skatt. Kor mykje tente ho på aksjesalet?
Una tente kroner.

« Tilbake