Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  3 (Å finne delen)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 4
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne delen. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Utfyllingsoppgåve 4

Utfyllingsoppgåve 4

Kor mykje er 100 % dersom 34,5 % er

1725
2553
255,3
25,53
2691
552

« Tilbake