Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  3 (Å finne delen)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne delen. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Utfyllingsoppgåve 1

Utfyllingsoppgåve 1

Oda hadde 2300 frimerke for eitt år sidan. Det siste året har ho utvida frimerkesamlingen sin med 30 %. Kor mange frimerker har ho no?
Oda har no frimerker.

Emilio satsar 10000 kroner på aksjer. Etter eitt år har verdien på aksjane sunke med 34 %. Då har Emilio tapt 3400 kroner.

På ein pakke med frokostblanding blir det reklamert med at pakken no inneheld 20 % meir. Pakken inneheld no 600 gram. Før innehheldt pakken gram.

Ei sjokoladeplate veg 200 gram. Vekta blir auka med 20 %. Sjokoladen veg då gram meir og den nye vekta er gram.

« Tilbake