Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Rabatt
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Rabatt

Om du betalar kr for noko som har kosta 300 kr, har du fått 33,3 % rabatt

Om du betalar 200 kr for noko som har kosta 300 kr, har du betalt % av ordinær pris
Om du betalar 90 kr for noko som har kosta 100 kr, har du betalt % av ordinær pris
Om du betalar 90 kr for noko som har kosta 100 kr, har du fått % rabatt
Om du betalar kr for noko som har kosta 110 kr, har du betalt 90,1 % av ordinær pris
Om du betalar 90 kr for noko som har kosta kr, har du fått 9,9 % i rabatt

« Tilbake